Döntött a Kúria

A Kúria megsemmisítette az Önkormányzat Repülőtér rendeletetét!
 
(22666.oldal)
 
A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5049/2012/6. számú határozata
 
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Budapest Környéki Törvényszék (1146 Budapest, Thököly út 97–101.) indítványozónak a dr. Biczi Tamás (Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1) által képviselt Dunakeszi Város Önkormányzata (2120 Dunakeszi, Fõ út 25.) ellen a Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a dunakeszi repülõtér használatáról és hasznosításáról szóló – 28/2011. (VII. 25.) önkormányzati rendelettel módosított – 18/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet törvényellenességének vizsgálatára irányuló indítvány alapján nemperes eljárásban meghozta a következõ határozatot:
  
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a dunakeszi repülõtér használatáról és hasznosításáról szóló – 28/2011. (VII. 25.) önkormányzati rendelettel módosított – 18/2011. (V. 31.) önkormányzati rendeletet megsemmisíti.
 
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés a határozat Magyar Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
 
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.
 
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 
Indokolás
 
I. 1. A Budapest Környéki Törvényszék bírája az elõtte folyamatban lévõ – Opitz Nándor Repülõklub felperesnek a Dunakeszi Város Önkormányzata alperes ellen szerzõdés érvényességének megállapítása iránt indult – 11.P.25.556/2011. számú perében a Kúriához fordult, s indítványozta Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a dunakeszi reptér használatáról és hasznosításáról szóló 18/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.), valamint Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a dunakeszi reptér használatáról és hasznosításáról szóló 18/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2011. (VII. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.mód.) törvényességének vizsgálatát….