Üdvözlünk az Óbudai starthelyen!

Érezd jól magad, repülj nagyot
–szabályosan!

A Siklórepülő park használatának szabályai

Budapest 2007. január 1-től:

Hogyan szabad az Óbuda starthelyről repülni?

Ennek a starthelynek a tulajdonosa a magyar állam. A terület kezelői
felhatalmazással a Pilótacentrum Kft. rendelkezik. Ha a területen repülni
akarsz, akkor mindenekelőtt a helyi szabályozásból oktatód, egyesületi vezető
pilótád, vagy a terület kezelője előtt vizsgát kell tenned és nyilatkoznod kell,
hogy a szabályokat megismerted és azt betartod. A starthely kezelő megbízottja
jogosult a starthelyen lévő pilóták, növendékek jogosítását és szabályosságukat
(startkönyv, nyilatkozat, érvényes alkalmassági kártya) ellenőrizni.

A szabályok be nem tartása a pilóta jogosítvány visszavonásához, súlyos
esetben légi rendészeti eljáráshoz vezethet.

Startra előkészülnöd csak a kijelölt startvonal mögött a füves területen
szabad. Kérünk feltétlenül tartsd be az alábbiakat:

1. Ha az időjárás vagy a hely képzettségedet meghaladja, ne nyiss, ne teríts
ki. „B” vizsga alatti képzettséggel csak oktatód értesítése mellett, az általa
kijelölt pilóta felügyeletével, és csak 7 m/s szélerősség alatt nem turbulens
időben próbálkozhatsz a starttal.

2. A startvonal elé ne állj, a start lejtőjén csak a szőnyegre szabad lépni!
A szőnyeg mellé kérjük még a segítők, vagy nézők se lépjenek!

3. Hagyj szabadon egy folyosót, a startra kimenni szándékozóknak! A
távrepülőket részesítsd előnyben!

4. Startra állni csak becsatolt hevederrel, sisakban és működő
magasságmérővel szabad. A magasságmérő kötelező, kivéve a lesiklást végzőket.

5. Hagyd szabadon a starthelyet, oda csak akkor lépj be és csak akkor teríts,
ha nem ácsorogsz, hanem mintegy két percen belül indulsz. Ha megváltoztatod a
döntésedet, lépj vissza és add át a helyed.

6. Siklóernyővel a starthelyre visszaszállással csak mások veszélyeztetése és
a fára szállás kockázata nélkül, alkalmas időben, legalább „B” vizsgával
rendelkező gyakorlott pilóta próbálkozhat! A visszaszállásból eredő kárra a
felelősségbiztosítás nem vonatkozik, azt teljes mértékben a kárt okozónak kell
megtéríteni, és az eseményt köteles a terület kezelőjének bejelenteni. A
felelőtlen pilótákkal szemben fegyelmi eljárást kezdeményezünk.

7. Start előtt ellenőrizd, tiszta-e a légtér. Ne csak előre, felfelé is
figyelj szabad-e a pálya.

8. A repülés során ne a starthely előtt manőverezz, ha ott bárki startra
készül.

9. Tartsd be a lejtőszabályt és a légtérhasználat ide vonatkozó szabályait.

10. Ha a lejtő nem tart, a startnívó alá kerülve azonnal indulj el, hogy
biztonsággal elérd a kijelölt leszállót.

A környezetvédelemről

A TERÜLETEN DOHÁNYOZNI ÉS BÁRMIT MEGGYÚJTANI TILOS!

Itt a tisztáson a fű, amin járunk egy fokozottan védett növénytársulás része,
de a környező fák is természetvédelmi területen vannak. A Természetvédelmi
Hivatal azzal a feltétellel engedélyezi a starthely működtetését, ha biztosítjuk
a folyamatos szemét mentesítést, megakadályozzuk a fák visszavágását, és
meggátoljuk a terület további erózióját.

Kérjük, működj együtt velünk ezek érdekében, Te se dobáld el a szemetet, sőt
segíts a már szétdobált szemetet a gyűjtőben elhelyezni. Előre is köszönjük.

A starthely és a nyitóhely

A starthely előtti lejtőn fokozottan tartsd be a lejtőszabályt! A belső ingán
az haladhat, aki a lejtőt jobb kéz felől látja. A külső ingáról a belsőre
húzódni csak akkor szabad, ha szemből az ingán nem közlekedik senki. Fordulót
levágni tilos. Hurokforduló helyett a lejtő irányába megfordulni tilos. Az
ingára besorolni csak hegyesszögben kívülről szabad. Alányomással, vagy
föléhúzással kerülni tilos. A lejtőn haladó légijárművek egymást veszélyesen nem
közelíthetik meg!

 

Leszállóhelyek:

Óbudán a magánházak kertjébe szállást, kivéve a vészhelyzetet, minden
módon el kell kerülni. Kérünk mindenkit, aki a jövőben innen startol, hogy ilyen
esetben viselkedjen a szituációnak megfelelően, és inkább elnézést kérjen, és az
esetleg okozott kárt térítse meg!

Normál leszállók:

- a szemétteleptől jobbra az autóbontó mögötti kaszált terület,

- a szeméttároló (nagy kopasz rész),

Vészleszállók: érdeklődj a tapasztaltaknál is, de

- balra az úgynevezett ribizkés

- jobbra pedig a Farkas-torokban feljövő villanypózna-sortól jobbra a helyi
vízmű telep. A világoskék szellőzőgombákról ismered meg. Kijutni nehéz mert
magas kerítése van.

Ez csak ernyősöknek ajánlott, mert lejtős és rövid, de nincs drót keresztben
a behelyezkedéskor.

A légtér

A starthely a TMA alatt van. Itt a TMA alsó határa jelenleg még 750 m
tengerszint felett. 300 méternél semmi esetre sem emelkedhetsz feljebb!!!
Mindazok, akik itt légteret sértenek nem csak a saját életüket veszélyeztetik,
hanem azokét is, akik a nagy utasszállító gépen ülnek, vagy akikre szerencsétlen
esetben a nagygép rázuhan, házastul döntve romba és lángtengerré változtatva a
környéket. Csak akkor van esélyünk itt legálisan repülni, ha garantálni tudjuk,
hogy az elstartolt pilóták egyike sem emelkedik bele szabálytalanul a
légifolyosóba!

Nyilatkozat [csatolva]

A starthely használatára vonatkozó nyilatkozatot tartsd magadnál és a
starthelyen az aláírt nyilatkozatot az ellenőrzéssel megbízott személyeknek
mutasd be. Amennyiben korábban (2001 és 2006 között) regisztráltunk már, akkor
mindezt helyettesítheti az akkor kapott sárga Óbuda matrica, vagy korábbi
nyilatkozat is.

További információk:

Kerekes László (MRSZ siklórepülő
szakágvezető) 06 20 3646 921

Tóth Zsuzsanna (MRSZ siklórepülő
nyilvántartó) 06 30 9037804

 

Balesetek, események bejelentése:

Szabad Repülők Szövetsége Biztonsági
szervezete: 06 20 9335574