Szársomlyói passziók II.: A vízenjárás

Hol volt, hol nem volt, már olyan régen történt, hogy akár még igaz is lehet
amit most Néktek elmesélek.

Még a régi szép békeidőkben, amikor létezett az MHSZ, és a homlokzatára az
volt írva, hogy "ERŐS ISTEN A MI VÁRUNK!" ,és a benzin is inkább volt
tizennyolc, mint kétszázhuszonnyolc, sűrűbben jártunk a Siklós és Villány között
magasodó Szársomlyó-hegyre. A mondák szerint maga az Ördög szántotta végig a
hegy déli lejtőjét, attól lett olyan ferdebarázdás. Ez nekünk néha jó, néha
rossz volt. Ha a besugárzás jól felfűtötte a kopasz sziklákat, nagy termikbányát
jelentett. De ha elszúrtad a startot, akkor a köves meredeken lecsúszva nem
nagyon volt mibe kapaszkodni. Valószínűleg itt született meg a "talaj menti
siklás" fogalma... Ez a csodálatos hegy minden szélre jó volt, mind a két
oldaláról startolhattunk.

Ha meg nagyon rosszra fordult az idő, átmentünk a harkányi gyógyfürdőbe, egy
kis áztatásra. Ott aztán jöhetett a baromkodás, a seggrepacsi, meg minden.
Elmondhatatlan pillanatok voltak, amikor a nyakig vízbemerült külföldiek-álkotta
kör közepén seggrepacsiztunk. Felváltva buktunk le fejjel lefelé. A vízből
kiálló seggünkre valamelyikünk rácsapott, de azt hogy kicsoda, ezt ki kellett
találni! Ha sikerült, akkor cseréltünk! Ha nem, akkor bizony vissza kellett
bukni a víz alá! Az uszoda visszhangzott a vidám szörnyülködéstől, ha valakit
többször visszaparancsoltunk a víz alá, volt, akit negyedszerre is. Szegény
Jamesra emlékszem, valami trükkel sokszor átvertük. Mi hótkomoly arccal néztünk
a víz alól felbukkanó, vizslatótekintetű szakállas arcára, közben a minket
körbeálló külföldiek tudva, de el nem árulva hogy ki ütött, legalább száz
nyelven nyerítettek, hujjogtak, szurkoltak, és hördültek fel, ha újra nagyot
csattantak a tenyerek a vízből kiálló vizes fürdőnadrágon. Egy vizes seggre
bizony, nagyokat lehet sózni!

Ilyen, és hasonló népi mulatságokkal ütöttük el a rossz időt. Ha nem lehetett
repülni, akkor legalább történjen már valami! Történt. Egyszer, talán az
időjárás miatt, vagy mert a diszpécser nem volt hajlandó engedélyt adni, szintén
a földön maradtunk. Amúgy is hideg volt, még Áprilisban is havazott. Elmentünk
hát ismét Harkányba. Emlékeztek még a gyógyfürdőre? A nagy melegvizes medencének
van egy külső, fedetlen része. Ezt vízközelig lelógó homlokfal válassza el a
tetővel fedett, zártabb vízfelülettől. A hideg kinti levegő miatt a külső
melegvíz felett vastag, fehér átláthatatlan pára lebegett. Mint egy ködszerű
fehér fal... Ez sugallt egy újabb ötletet!

"Lehó",  Lehoczky János-ma már állatorvos, olyan alkat volt, mint egy
ifjú herceg egy orosz népmeséből. Szép szál, széleshátú, csupaizom legény volt.
Ménkünagy tüdejét teleszívta levegővel, így hajolt le a víz alá, de csak
annyira, hogy épp hogy ne látsszon ki a háta a barna gyógyvízből. Az Ő vállára
pedig felállt a " Vigyori" becenevű Takács Feri. Vigyori kisebbtermetű,
kaporszakállú, zaklatott prófétakinézetű volt, főleg így, víztől csapzott
hajjal, szakállal. Így indultak el, át a vastag párán, a külső fedetlen részből
a beszélgető fürdővendégekkel teli fedettbe. Lehó a lélegzetét visszatartva
igyekezett a sötétbarna hullámok alatt haladni. Hétrétgörnyedve lépkedett,
miközben csak sejtette hogy jó irányba halad.  Vigyori eközben, hogy az
egyensúlyát könnyebben megtartsa, kicsit előrehajolva helybenjárt Lehó víz alatt
haladó hátán. Hogy könnyebben menjen, látszólag üdvözlő ölelésre emelte két
karját, de valójában csak egyensúlyozott. Az egész tisztára úgy nézett ki,
mintha Vigyori a vízen járna...

...és akkor ott, a benti medencében, a párán túl, mindenkiben megállt az
"ütő". Megállt a levegő, megállt az idő! Talán még a kezek is megálltak a víz
alatt. Minden tekintet a külső medence irányába meredt, mert a tejfehér
párafalból egy szakállas, prófétaarcú figura lépett elő! Jól halljátok, lépett!
Se járda, se palló, se híd, csak a hullámzó, zavaros-barna gyógyvíz! A vízen
lépkedve jött! A lába alig merült a hullámokba! Tehát? Hogy is van ez?! Az
embernek meg kellett csípnie magát ahhoz, hogy elhiggye, nem álmodik ! Ez az
ember Tényleg a Vízen Járt!! Szemüvegek elhomályosodtak, állak leestek, petyhüdt
ajkak régnemmondott imákat motyogtak. Mellszorító csend ült rá a nagy
fürdőteremre! A plafonról elszabadult pára-vízcsepp pluttyanásától mindenki
összerezzent, különben a náthás zuhanycsap szörcsögésén kívül egy pisszenést sem
lehetett hallani. Eközben Vigyori, mert hiszen ő volt a prófétaszerű,
kaporszakállas nyeszlett figura, maga mellé feltartott kezekkel, a hullámokba
alig merülő lábbal sétált végig a vízen, közben köszöntésként jobbra és balra
mosolygott jámboran, azt amúgy is nagyon tudott, hiszen ezért kapta a becenevét
is. A medence széléhez érve a vízről átlépett a lépcsőre, majd megfordult a
medence felé. Karjait befogadón széttárva emelte a nyakig merült, dermedten
rámeredő fürdővendégek felé. Még egyszer megáldotta onnan fentről, a lépcső
tetejéről a jelenlévőket, aztán alázatosan kisétált a teremből.

Nem tudni hogy még meddig, de sokáig nagy csend volt. Nagyon nagy csend!
Aztán mintha bekapcsolták volna, kitört a hangzavar! Mindenki egyszerre kezdett
el beszélni, senki nem tudta mi történt! Ilyent még nem láttak, ez csoda, ez
látomás, ez bizonyára csak hallucináció, ez...  hát ez?!

Lehó hatalmas termetének köszönhetően a víz alatti utat végig bírta
levegővel. Miután Vigyori átlépett a válláról a medence szélére, a maradék
szusszal még elsiklott a víz alatt. Csak jóval odébb, a vendégek között jött
fel, már szinte fuldokolva. Senki nem vette észre, mert még mindenki azzal a
vízenjáróval volt elfoglalva.

Úgy hírlik, hogy amióta a gyógyfürdőt meglátogatta a Szent, igen csak
fellendült Harkány forgalma. Talán még kápolnát is emeltetnek, még búcsút is
rendeznek az emlékére? Lehet hogy egyszer visszatér?

...ha igen, akkor mi is valószínűleg ott leszünk!