FAI CIMA - Microlight Commission Meeting 2008

Nemzetközi találkozó Lausanne-ban

Világszerte növekedés, exotikus VB-helyszín:

 
Pilóták egy homogén és kreatív csoportja által évről évre újabb és
újabb mérföldköveket a könnyűrepülő sportba, ezáltal engedve teret az innovatív
újításoknak és látványos repülőteljesítményeknek. Egyetlen másik repülősportban
sem állítottak fel ennyi világrekordot és döntik meg folyamatosan, mint az
ultrakönnyű repülésben ill. Microlight-Aviation. Ezen FAI Air Sport osztály
szellemi atyja az angol Richard Meredith-Hardy, funkciója “mindenes”,
Everest-átrepülés az Enfant terrible a repülőtársadalomban. 28. alkalommal
rendezték meg a világ országainak UL-képviselői részvételével az éves találkozót
az FAI égisze alatt a Genfi-tó partján fekvő nemzetközi repülősport-szervezet
székhelyén: az FAI CIMA Meeting 2008 alkalmából Lausanne-ban.

A nemzetközi repülősportot az FAI (Fédération Aéronautique Internationale)
szabályozza. A főhadiszállása ennek a legfelsőbb repülősport hatóságnak, a
nemzeti Repülő Szövetségek egyesületének, melynek jelenleg közel 100 tagországa
van, a svájci Lausanne-ban van. Az FAI-nál a különböző repülősport osztályokat
10 úgynevezett ‚Air Sport Disciplines’-be osztották fel, melyeket további
tanácsok irányítanak és szerveznek. Ezek egyike, a legfiatalabb, az ultrakönnyű
repülésé, elnevezése „FAI CIMA -Commission Internationale de Micro-Aviation“ (
http://www.fai.org/microlight/ 
). A CIMA ülésein az FAI tagországaiból 2 küldött vesz részt. És ezeket a
delegáltakat a NAC (Nemzeti Repülő Szövetségek) évente jelölik ki. Az FAI CIMA
delegáltak aktuális listája a 2008-2009-es évre vonatkozóan megtalálható:

http://www.fai.org/directory/delegates.asp?id=1
  .

FAI Air Sport osztály "Microlight" alapítva 1981

Az FAI 10. repülősport szakosztályát nem kisebb személy, mint Ann Welch
(1917-2002), a legendás brit pilóta és a repülősport lelkes támogatója (

http://en.wikipedia.org/wiki/Ann_Welch
) hívta életre. A második világháború
alatt nem csupán a híres Spitfire ­vadászgéppel és különböző angol bombázó
típusokkal repült, hanem egyben a könnyűrepülés legfontosabb utászai közé is
tartozik. Az ő kezdeményezésére és vezetése alatt fektette le a „Microlight
Working Group”, mely 12 pilótából áll Belgiumból, Angliából, Franciaországból,
Kanadából, Norvégiából, Svédországból és az USA-ból, az 1981. február 17-i
megbeszélésen Párizsban az FAI Microlight-Commission alapjait. S ezt már a
tokiói 75. FAI General Conference alkalmával (1981.10.26-30) elfogadták és az
első hivatalos FAI CIMA Meeting megrendezésére röviddel azután sor is került,
1981 november 17-én -22 résztvevővel 14 országból. Ann Welch nevét és munkáját a
mai napig nagy tisztelet övezi: a CIMA minden évben átnyújt egy tiszteletdíjat
„Ann Welch Diploma“ egy pilótának, aki a könnyűrepülésben kiemelkedő
eredményeket ért el. Időközben a CIMA-nál és a microlight­oknál sok minden
történt. 1981 februárjában a ‚Microlight Working Group’ ülésén világszerte
csupán alig 1100 repülőgépet regisztráltak, a CIMA-delegáltak 2007-es
jelentésükben azonban már több mint 40.000 aktív pilótáról számoltak be.

Microlight-ok több különböző alosztályokba sorolva

Az FAI CIMA feladata, az ultrakönnyű repülés sportérdekeit nemzetközi szinten
támogatni és szervezni. Ehhez hozzátartozik világszerte érvényes
sportszabályzatok (világrekordokhoz, világbajnokságokra, stb.) felállítása és
átültetése a 450 kg (+ 22,5 kg mentőeszköz) maximális felszállási súlyú
motorizált repülőgépre vonatkozóan. Nem tartozik azonban az FAI ‚Microlight’
repülőosztályában az autógiró, ami ugyan sok országban UL­ként jegyeznek, az
FAI-nál (egyelőre) még az Air Sport Discipline „Class E -Rotorcraft“ kategóriába
tartozik, itt azonban, mint a legalsóbb alcsoport többé kevésbé egymaga
tengődik. Ez az oka annak, miért nem szerveztek ez idáig hivatalos FAI
világ-ill. Európa bajnokságot autógiró kategóriában.

A CIMA is kötelességének tekinti a repülés terén megvalósuló újításokra
reagálni, ezen belül, további microlight alosztályok bevezetésével új
repülőgépeknek nemzetközi platformot teremteni. Úgy mint pl.: a paramotorok
esetében, ‚New Classes’ bevezetésre kerültek: eleinte csupán egy osztály
létezett a ‚PPG-Powered Paraglider’ (hátimotoros ernyő), ezt követték aztán az
elmúlt években további alosztályok, ‚PPG Solo’, és ‚PPG Tandem’, valamint
‚Paratrike 1seat’ és ‚Paratrike 2seat’.

Ezek az eredmények a CIMA-delegáltak közti egész éves kommunikációnak és
termékeny munkának köszönhetők. Ezt követően egy előre kijelölt határidőig kell
a különbözőjavaslatokat és napirendi pontokat benyújtani az évente egyszer
megrendezésre kerülő találkozóra. Az FAI CIMA Annual Plenary Meeting, amire
minden kinevezett képviselőt a különböző országokból meghívnak, az
FAI-székhelyén Lausanne-ban van és 2 napig tart. Ez alkalommal megvitatásra
kerül az UL-repülés aktuális helyzete világszerte (a delegáltak szóbeli és
írásbeli jelentése), szavaznak az ‚FAI Sporting Code’ -hoz tett új javaslatairól
­úgynevezett Proposals -, kijelölik az európa és világbajnokságok helyszínét és
ezek hivatalos FAI-képviselőjét (Jury, Observer, Stewarts), személyeket
ajánlanak nemzetközi kitüntetésekre és tiszteltdíjakra (FAI Colibri Badges, Ann
Welch Diploma) és végül új prezídiumot (CIMA Officers) választanak. Általában
20-25 olyan delegált van, aki a Genfi­tónál tartott megbeszélésen évente
megjelenik. Túlnyomórészt Európából érkeznek, és legtöbbször ugyanazok az
emberek.

A könnyűrepülés iránti érdeklődés világszerte növekszik

Az ‚FAI CIMA Annual Plenary Meeting 2008’ november 13-15 között került
megrendezésre és az összesen 37 résztvevővel az elmúlt évek legerősebbike volt.
Néhány új arc is megjelent a különböző kontinensekről. A már állandó tagnak
számító európai országok (Anglia, Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország,
Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország) valamint Japán és az USA mellett idén érkeztek
delegáltak Brazíliából, Izraelből, Libanonból, Dél-Afrikából és Tajvanról is,
hogy közösen határozzák meg az UL­repülés további tevékenységét a 2009-es évre.
Ezen nemzetközi találkozón magyar részről a Repülő Club Q’TAI FLY Hungary
főpilótája, Helmut Stern, vett részt ‚Alternate Delegate’-ként (Dr. Ordódy
Márton delegált ez évben munkájából kifolyólag nem tudott részt venni).

„A microlight-repülés nem csupán a legnagyobb növekedési rátát produkálja
világszerte, hanem az FAI-nál is a CIMA számít a legerősebb és legaktívabb „Air
Sport Disziplin“-nek. Egyetlen másik szakágban sem figyelhető meg olyan gyors
fejlődés és állítanak fel ennyi világrekordot mint a microlight-ok“, tudósít Max
Bishop FAI főtitkár nyitóbeszédében.

Ezt az egyes delegáltak jelentése is alátámasztotta, ahol is Franciaország a
2008-as évben regisztrált 12.496 szövetségi tagjával a legerősebb UL-nemzetek
egyike. Németországban a DULV és a DAeC együtt 6400 UL-tagot jegyez. Szöges
ellentétben ezekkel: Ausztria csupán 385 (!) ultrakönnyű-pilótát tudott
jelenteni, míg a szomszédos Magyarországon közel 1000 személy őzi aktívan és
nemzetközi szinten is hatalmas sikerrel ezt a sportot. Ennek oka: ebben az
Alpesi köztársaságban nincsen külön, saját sportpilóta-engedély. „Nálunk
robban!“ így nyilatkozott ezzel szemben Robert Gassmann a könnyűrepülés iránti
hatalmas érdeklődésről Dél-Afrikában. Az UL-pilóták növekvő számáról szinte
minden országból beszámoltak, mint Ázsiából és Dél-Amerikából is. Továbbá
problémákról valamint érthetetlen, rendelkezésre nem álló szabályokról.
Európában a legnagyobb hátrány, hogy az EU és a nyitott határok ellenére sincs
egységes megegyezés, az UL-repülés nemzeti hatáskörbe tartozik ezáltal pedig
minden országban más szabályok érvényesek, amiket a külföldi pilótáknak is be
kell tartaniuk. Ha az ember egy UL-lel átrepüli Európát, elkerülheti ugyan a
Schengen-térségben az útlevél ellenőrzést, légügyileg azonban sokhelyütt szürke
területen mozog -s így gyakran a legalitás határait súrolva. Panasz érkezett a
delegáltak részéről, a vendégpilóták problematikája miatt, akik nem tartják
magukat az érvényes megállapodásokhoz -legtöbb esetben ez a hiányos ismeretekre
vezethető vissza -és viselkedésükkel mind a pilótáknak mind az UL-repülésnek az
adott országban károkat okoznak. EU-megoldásra egységes szabályozással egyelőre
nincs kilátás.

UL-verseny a WORLD AIR GAMES 2009 kereteiben

Az FAI Microlight-tanács hatalmas elismerést kapott Pierluigi Duranti-tól, a
Turinban megrendezendő WORLD AIR GAMES 2009 (június 6-13.) igazgatójától. A
repülés ezen olimpiai játékain, melyet speciálisan úgy dolgoztak ki, hogy azok
látványosak legyenek a nézők és a média számára is, két microlight alosztály
összesen 46 résztvevővel is képviselteti magát: Paramotors ‘hátimotoros
ernyő-solo’ (22 résztvevővel) és a Classic Classes ‘sárkányrepülő-kétüléses’ (12
csapattal). “A tesztversenyeket sikeresen végrehajtottuk, melyek igazán
látványos közönségversenyek lettek, melyeket a microlight repülőosztályban be
tudunk mutatni”. A résztvevők kvalifikációját a WAG 2009-re ezen a CIMA ülésen
2009. január 15-ig meghosszabbították. Ezen csoport aktuális kvalifikációs
listája megtalálható:  

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pzWRYu1A2G NlzHkeNxQStPQ
  .
Kétüléses sárkányrepülő kategóriában a Magyar Repülő Szövetség két csapatot is
nevezhet az elmúlt évek Európa-és Világbajnokságain elért eredményei alapján. A
World Air Games 2009 során sok versenyfeladatot ‚Virtual Tracking’-gel is
illusztrálnak, ami az ottlévő nézőknek lehetővé teszi a versenyek és repülőgépek
követését hatalmas képernyőkön.

Exotikus VB-hely a könnyűrepülő pilótáknak

A Microlight & Paramotor World Championships 2009 rendezésére két javaslat
érkezett és fogadott el a CIMA: egy Csehországból és egy másik Libanonból, habár
a csehek csupán a Classic Classes-t tervezték be a programba, a libanoniak ezzel
szemben a Világbajnokság 2009-et mind Paramotor mind Classic Classes osztályban
szándékoznak megrendezni. Mialatt a csehek a versenyszervezéshez való tudásukra
utaltak, libanoni részről egy lelkes delegált és FAI-tisztviselő, Dr. Assaad
Assacker, attraktív és különleges helyszínt mutatott be a
Microlight-világbajnokság 2009 megrendezésére: a Bekaa-síkságon 910 méter
magasan fekvő Riyaq repteret. A 13.000 fő lakosú város Riyaq (vagy Rayak) csupán
kb. 50 km-re terül el Libanon fővárosától Beiruttól és 25 km távolságra a
világhírű római várostól Baalbek-től. Ezt a VB-t a "VI. Les Jeux Olympics des
Pays Francophones" (2009.9.27-10.6) a francia nyelv nemzetközi sport-és kultúr
rendezvénye keretében -több mint 2000 résztvevővel! -bonyolítják le. A 2009-es
VB-t ebből kifolyólag a libanoni Turizmus, Sport és Kulturális Minisztérium is
támogatja, így a szervezők a VB résztvevőinek alacsony nevezési díjakat, olcsó
szállást és anyagi támogatást tudnak nyújtani a repülőgépek szállításához. A VB
szoros együttműködésben a francia UL-szövetséggel FFPLUM és a libanoni légierő
patrónusa alatt vezénylik le. „A microlight-ok Libanonba mind Ciprus mind pedig
Szíria felül nehézségek nélkül berepülhetnek. Infrastruktúra szempontjában
minden lehetőség adott a VB kivitelezésére a két osztályból összesen 200
résztvevő részére, a katonai repülőbázis területe, épületei, hangárok, casinok
stb. használhatók. Több mint 2000 fő részére elegendő kapacitással
rendelkeznek!“, erősítette meg a libanoni „VB-promoter” Dr. Assacker.

Részletes megvitatás után, ahol főként angol oldalról érkeztek
ellenvélemények a politikai és szervezői szempontokra rávilágítva, a szavazásnál
mégis a többség a Libanoni VB 2009 mellett tette le voksát! Többek között azért
is, mert a csehek a Paramotor osztályt nem tudták hozzávenni míg a libanoniak
csak azzal a feltétellel vállalnák a rendezést, hogy mindkét osztály
képviselteti magát. Ehhez jött még, hogy 2009-re nem volt más alternatíva a
paramotor-VB-re. Libanon történetében ez a VB 2009 lesz az első repülősport
rendezvény – egy országban, melynek közel 10.500 km2-es területe Ausztria
területének csupán 1/8 része, de ahol az emberiség legrégibb városait találjuk,
úgy mint Baalbek, Batrun, Beirut, Byblos, Sidon, Tripolis és Tyros városokkal! A
VB LIBANON 2009 (szeptember) pontos időpontját 2008. december 15-ig fixálják le
és megtalálható lesz az FAI CIMA weboldalán:

http://www.fai.org/microlight/championships
  vagy

http://events.fai.org/microlight/cima-calendar.asp
  .

A Microlight VB 2011 megrendezésére az izraeli delegált, Naaman Tam, a Negev
sivatagban jelölt ki rendezvény helyszínt. A hivatalos pályázatot azonban
először a 2009-es CIMA-meetingen írnak ki, mivel ezzel kapcsolatban van még
néhány fontos dolog, amit helyben kell tisztázni. Pillanatnyilag Izraelbe
például ultrakönnyű-repülőgéppel egyáltalán nem lehet berepülni. Ugyanakkor a
dél-afrikai és a brazil delegált is érdeklődésének adott hangot a 2011-es VB
megrendezését illetően -ők jövőre nyújtják be pályázatukat.

Megnyílt a kapu az elektro-motorok előtt

Majdnem egy egész napot töltöttek a versenysportot és világrekordokat, ill.
az „FAI Sporting Code -Section 10 / Microlights“ (

http://www.fai.org/microlight/documents/sc10
  ) érintő javaslatok
megvitatásával. Összesen 41 javaslatról szavaztak és vitattak meg, amiből 31-et
elfogadtak (az egyes javaslatok megtalálhatók:

http://www.fai.org/microlight/meetings/2008
  … „Section 10 Proposals“
és „Votes …“). Az idei év legfontosabb döntése a könnyűrepülés jövőjére nézve a
‚Proposal 2a/2b’: a jelenlévők megegyeztek egy új alosztály bevezetéséről az
elektromos meghajtású motorok részére. Így ettől kezdve az elemes-vagy
szolármeghajtású motorok esetén lehetséges külön hivatalos FAI-értékelés a
versenyeken és világrekordok alkalmával. Ez a döntés biztosan nagy lendületet ad
a környezetbarát meghajtású motorok terjedésének és sokan túlszárnyalják ‚Daniel
Düsentriebs’ munkásságát. Ezt a javaslatot, mint néhány másikat is, Richard
Meredith-Hardy, a könnyűrepülés óriása tette. Az extrém-repülő-kalandor, FAI
világbajnok, x­szeres cím tulajdonos, verseny-igazgató stb. (
http://www.flymicro.com/cv.cfm )
egyedülálló módon terelgeti a Microlight Air Sport Class útját. A bőbeszédű
angol és szakága mestere ugyanakkor a legritkább esetben (és nem is szívesen)
enged meggyőződése ellen tenni, ami természetesen nem mindig vált ki a többi
delegáltból viszontszeretetet. De hát ő az az ember, aki az egészet mozgásban
tartja …

Dopping-kontroll is erősíti a repülősportot

Egy másik különleges téma ezen az idei CIMA-megbeszélésen: dopping a
repülősportban! FAI-General Project Manager és FAI Anti Doping Officer Rob
Hughes beszámolójában hangsúlyozta a dopping ellenes intézkedések terjedését, s
azt, hogy a jövőben az FAI is erőteljesebb dopping ellenőrzést folytat, nem
csupán az első helyezetteknél, hanem a többi résztvevő között is. Továbbá Hughes
nyomatékosan felhívta a delegáltak figyelmét, hogy a nemzeti Repülő Szövetségek
és a sportolók a lehető legpontosabban informálódjanak az engedélyezett/nem
engedélyezett gyógyszerekről és -amennyiben szükséges -a kivételes engedélyeket
21 nappal a verseny előtt szerezzék be, máskülönben kétéves versenytilalom
fenyeget nem csupán a repülősportban, hanem minden sport nemben!

A svéd Backmann régi és új CIMA-elnök

A 2008-as CIMA-meeting végén megtörtént az elnökségválasztás a 2009-es évre,
ahol is a svéd Thomas Backmann-t újraválasztották elnökké. A további
tisztségeket betöltik: Richard Meredith-Hardy (GBR) 1. alelnök, Wolfgang Lintl
(GER) 2. alelnök és Keith Negal (GBR) CIMA-titkár. És természetesen
Meredith-Hardy marad továbbra is az Editor des ‚FAI Sporting Code’ -ki
máskülönben?

Érdekességként még a végén: habár az izraeli és a libanoni delegált ezen
találkozón barátságos viszonyt alakított ki, mégsem volt lehetséges, éppen ezzel
a két ultrakönnyű sport képviselővel közös képet készíteni. “Elnézést, ez sajnos
nem megy. Ha egy ilyen fotó nyilvánosságra kerül, hatalmas problémáim
származhatnak belőle”, indokolta egyik delegált a fényképész visszautasítását.
Kár, már megint megmutatkozik, hogy a politikai feszültségek és vallási
konfliktus a mai napig befolyásolják a sportot is!

További információk az FAI CIMA Meeting ’08-ról, valamint az FAI Sporting
Code aktuális változtatásai megtalálhatók: 

http://www.fai.org/microlight/meetings/2008
  .

Helmut Stern *

 

*) A cikk írója 1980-ban kezdte repülő-pályafutását -2000
óta ultrakönnyű-repülőgépekkel (minden osztály) aktív  az osztrák
Microlight-nemzeti csapatának tagja (dobogós helyezések EB’02, VB’03, VB’05,
VB’07) és mint FAI CIMA delegált 2003 óta részt vesz az FAI Microlight
Commission Meeting-eken.


Kérésre kaphatók:

-Fényképek FAI CIMA Meeting 2008 különböző delegáltakkal

-A libanoni delegált, Dr. Assaad Assacker PowerPoint prezentációja

-Képanyag Libanonról (légifelvételek, impressziók, stb.)

-A Libanoni VB 2009 versenyterületéről térképanyag

További web-linkek:

-World Air Games 2009: www.wag2009.com 
(a szervezők honlapja)

-FAI honlap:  
www.worldairgames.org
 

-Microlight World Records:
http://records.fai.org/microlight/#history
 

-FAI Microlight Championships (1985-2008):

www.fai.org/microlight/championships
 

-Richard Meredith-Hardy:
http://www.flymicro.com