Törvényességi vizsgálat ismételt kérése

Feladó: Dúzs István elnök, Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány 
Tárgy: Törvényességi vizsgálat kérése.
 
Tisztelt Miniszter Asszony!
 
A sportrepülők egy évtizede keserves harcot vívnak a Nemzeti Közlekedési Hatósággal Légügyi Hivatalával (NKH) és jogelődjeivel.
A Magyar Repülő Szövetség (MRSz), országos sportági szakszövetség, kiemelkedően közhasznú egyesület és a Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány (HSA) levelezések és tárgyalások útján mindent megtett a sportrepülők érdekeinek védelmében, de eddig eredmény nem született. 
 
A probléma lényege az, hogy a NKH az MRSz-t és a sportrepülő egyesületeket nem tekinti sportcélú tevékenységet folytató egyesületnek, hanem a repülőgépeket közlekedésre, vagy munkavégzésre használó gazdálkodó szervezetekkel azonos kategóriába sorolja a sportrepülést nem ismeri el. Ezzel a gyakorlattal az MRSz és a sportrepülő egyesületek elveszítik azokat a kedvezményeket, melyeket a törvények és egyéb jogszabályok a sportegyesületeknek biztosítanak. Kimondottan teherként viselik el az illetéktörvény alapján illetékmentességet kapott sportrepülő egyesületek a 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet hatályba lépését követően bevezetett, a hatósági eljárások után fizetendő „hatósági díj”-nak elkeresztelt eljárási illetéket, miközben az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, valamint az 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről nem változott.
 
Fenti gyakorlatból következik, hogy a sportrepülő egyesületekben bármelyik légisportot űző amatőr sportolót, sportoktatót, vagy vontatópilótát úgy tekintik, mintha valamely légiközlekedési vállalat, vagy a sportrepülő egyesület alkalmazottja lenne. Minden más sportághoz viszonyítva hátrányos megkülönböztetést jelent az, hogy a sportrepülőnek a sportolás megkezdése előtt kötelező díjköteles munkaegészségügyi vizsgálaton részt vennie a 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet szerint, szemben a 1997. évi LXXXIII. törvénnyel, mely szerint az amatőr sportolók egészségügyi vizsgálata térítésmentes. 
A munkaegészségügyi vizsgálat díját a törvény szerint a munkáltató fizeti, a repülőgéppel dolgozó vállalkozó pedig a költségei között elszámolhatja, de az amatőr sportrepülő nem vállalkozó a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, sem a Magyar Repülő Szövetség, sem az egyesülete nem a munkáltatója.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság pénzbüntetés kilátásba helyezésével, bírság kivetésével és annak behajtásával kényszeríti munkaegészségügyi vizsgálatra a sportrepülőket. A pénzbírság munkahelyi letiltása is előfordult.  
 
Kényszerítés
A Büntető Törvénykönyv (Btk.) 174. §-a szerint aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, amennyiben más bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A fenyegetés alkalmazásával a kényszerítés bűntettének a tényállási eleme megvalósul, a jelentős érdeksérelem bekövetkezésének a hiányában a bűncselekmény kísérlete megállapításának van helye.
 
Rendszeres „hatósági díj” terheli az egészségügyi vizsgálaton kívül a sportolók elméleti és gyakorlati vizsgáját is.
 
A sportrepülőknek hatósági erkölcsi bizonyítványt kell kiváltania, mintha hivatásos légijárművezetők lennének és a hatóság által kiadott „Szakszolgálati engedély” birtokában sportolhatnak, holott a sportrepülés nem szakszolgálat. A világ minden részén „Sport Pilot Licence”, vagy „Glider Pilot Licence” igazolvány birtokában repülnek a sportrepülők.
 
Kérem vizsgálat tárgyává tenni Dunakeszi Önkormányzat 18/2011. (V.31.) sz. rendeletét.
 
------------------------------------------------------
 
Tisztelt Miniszter Asszony!
 
Több ezer sportrepülő és mintegy 160 sportrepülő egyesület nevében kérem, hogy szíveskedjék törvényességi vizsgálatot indítani a NKH és a sportrepülés kapcsolatának rendezése érdekében a csatolt levelek és bizonyítékok alapján.
Kérem a légisportok sportként való elismerését és kezelését.
Kérem, hogy a hátrányos megkülönböztetés tényét szíveskedjék vizsgálat céljából áttenni az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak.
 
Kérem továbbá, hogy a 8. sz. mellékletben leírtakat szíveskedjék  Magyarország Kormánya elé terjeszteni, a 2004. évi CXL. törvény 12. § (4) bek. alapján.
 
Budapest 2012. április…..
 
A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány közhasznú szervezet, a sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Tevékenységét a Magyar Repülő Szövetségtől és egyesületeitől függetlenül, de azok érdekében végzi, folyamatos tájékoztatásuk mellett.
 

Válasz

csatolva.