FŐTITKÁRI INTÉZKEDÉS

a nem lajstromozásra kötelezett légijárművekkel üzemelő szakágak szakvezetőinek megbízásáról 

 2012. május 1-i hatállyal, a Magyar Repülő Szövetség üzembentartási körében lajstromozásra 
nem kötelezett légijárművekkel repülő szakágak, szakmai megbízottairól, mint a Magyar 
Repülő Szövetség üzembentartásának felelős vezetője, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatallal egyetértésben, az alábbiak szerint intézkedem. 
Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Repülő Szövetség üzembentartásában, repülő és 
ejtőernyős tevékenységet, hobbyrepülést, ejtőernyős ugrást végző, a tevékenység 
szervezésében érintett minden tagjára. 
 
1.Előzmények 
A Magyar Repülő Szövetség üzembentartásában a légiüzemeltetésért felelős vezető (főpilóta) 
a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek esetén főpilóta helyetteseket nevezett ki a 
szakmai feladatok bonyolítására, koordinálására. A Magyar Repülő Szövetség üzembentartási 
kézikönyve a hatóság által 2012. március 31-n elfogadott módosításai szerint, nem 
tartalmazza ezen beosztásokat.  
 
2. Szakmai koordináció  
A lajstromozásra nem kötelezett légijárművek szakmai feladatainak koordinálására 
megbízom, a 3. pontban nevezett szakembereket, a Magyar Repülő Szövetség 
légiüzemeltetésért felelős vezető (főpilóta) munkájának segítésére, szakmai támogatására, 
illetve a Hatósággal való szakmai kapcsolattartásra, szakterületüket illetően.  
 
3. Szakági megbízottak 
Siklóernyő, és gyalogsárkány: 
Szőllősi László HFFA biztonsági és képzési vezető telefon: 06 (20) 777-9023 e-mail: 
Ejtőernyőzés: 
Simon Sándor MESZ szakmai igazgató telefon: 06 (20) 505-1143 e-mail: eje@si-sa.hu 
Motoros sárkányrepülés: 
Sebők Vendel    telefon: (20) 7779-061, (70) 4516-446  email: batya@invitel.hu 
Ultrakönnyű repülőgépek: 
Szakács Gábor   szakmai vezető  telefon: 06 (30) 299-2055 e-mail: szakipilota@freemail.hu 
 
4. Felelősség, feladatok 
Nevezettek szervezeti integrálása és feladatai részletezésre kerültek az üzembentartási 
kézikönyvben. Szakterületüket illetően, minden esetben felelősséggel tartoznak azért, hogy a 
Főpilóta üzembentartási kézikönyvben számukra előírt feladatokat jól elláthassa, 
betartathassa. 
A szakmai feladataik ellátása során készített dokumentumok hitelességének igazolására 2012. 
május 31-ig meg kell küldeni a Magyar Repülő Szövetség részére az aláírás mintájukat, és a 
bélyegző lenyomatukat, mely lefűzésre kerül. 
 
5. Záró rendelkezések 
A korábban ezen szakágaknak kiadott  Magyar Repülő Szövetség főpilóta-helyettes feliratú 
bélyegzők érvénytelenek, azokat korábbi használóik 2012. május 31-ig származtassák vissza a 
Magyar Repülő Szövetségnek. 
 
Jelen intézkedés, az aláírás napján lép hatályba. 
Budapest, 2012. május 15.
Jóri Tamás s.k. 
főtitkár